Foto’s omgeving

De Morvan is een oud boerengebied met vooral veeteelt. De witte Charolaiskoeien zijn alom. Een andere hoofdbron van inkomsten is vanoudsher uit bosbouw. Lange tijd werden de gekapte bomen via het water naar Parijs gebracht.